Jak długo jest ważne świadectwo kwalifikacji UAVO?

Jak długo jest ważne świadectwo kwalifikacji UAVO?

Samo świadectwo UAVO jest wydawane bezterminowo, ale uprawnienia w ramach UAVO są już ograniczone czasowo. Ponieważ po 6 listopada uprawnienia na kategorię statku oraz jego wagę startową mają status „uprawnień dodatkowych” (a nie podstawowych jak wcześniej) – uprawnienia te są ważne przez 3 lata, podobnie jak uprawnienie INS.

Mimo tej zmiany uprawnienia nadane przed wejściem w życie nowego rozporządzenia (MIiB z 19 września 2016) zachowują swoją ważność przez okres 5 lat od momentu ich wydania.

Świadectwo przestaje być ważne jeśli minie termin ważności uprawnień wpisanych do UAVO lub ważności orzeczenia lotniczo-lekarskiego (dla kategorii wagowej drona powyżej 5kg)

Przedłużenie uprawnień następuje poprzez sprawdzenie praktycznych umiejętności sterowania dronem przed egzaminatorem. Egzaminator dokonuje przedłużenia poprzez wpis do świadectwa kwalifikacji UAVO po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu.

Posted on: 28 lutego 2017viko

Dodaj komentarz