Oferta

Oferta

Szkolenie UAVO do uzyskania uprawnień VLOS (szkolenie grupowe minimum 3 osoby) do 5kg masy startowej drona zakończone egzaminem państwowym. 

 

Szkolenie teoretyczne trwa 2 dni/około 14 godzin zakończone egzaminem wewnętrznym

 • podstawy prawa lotniczego
 • procedury operacyjne
 • człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego – możliwości i ograniczenia
 • zasady wykonywania lotów
 • bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
 • omówienie budowy bezzałogowego statku powietrznego

Szkolenie praktyczne trwa 1 dzień/około 4 godzin praktycznej nauki pilotażu zakończone egzaminem państwowym:

 • przygotowanie BSP do lotu
 • wykonywanie procedury startu oraz lądowania
 • nauka pilotażu – zmiany kierunków, wysokości, nauka podstawowych manewrów
 • nauka latania w trybie ATTI, FUNCTION oraz GPS
 • wyjaśnienie czynności po wylądowaniu
 • omówienie sytuacji niebezpiecznych

Cena 1190zł

 

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 • ukończone 16 lat (za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego)

  

Szkolenie UAVO do uzyskania uprawnień VLOS – INDYWIDUALNE (kursant ustala dogodny dla niego termin szkolenia) do 5kg masy startowej drona zakończone egzaminem państwowym

 

Część teoretyczna trwa 1 dzień zakończone egzaminem wewnętrznym

 • podstawy prawa lotniczego
 • procedury operacyjne
 • człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego – możliwości i ograniczenia
 • zasady wykonywania lotów
 • bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
 • omówienie budowy bezzałogowego statku powietrznego

Część praktyczna około 4 godzin praktycznej nauki pilotażu zakończonej egzaminem państwowym

 • przygotowanie BSP do lotu
 • wykonywanie procedury startu oraz lądowania
 • nauka pilotażu – zmiany kierunków, wysokości, nauka podstawowych manewrów
 • nauka latania w trybie ATTI, FUNCTION oraz GPS
 • wyjaśnienie czynności po wylądowaniu
 • omówienie sytuacji niebezpiecznych

Cena 1490zł

 

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 • ukończone 16 lat (za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego)

  

31 stycznia 2019 roku uległy zmianie przepisy dotyczące szkoleń oraz lotów dronami. Do 5kg masy startowej drona kursant nie potrzebuje już badań lekarskich oraz wiek kursanta został obniżony z 18 na 16 lat. Egzamin państwowy odbywa się w ośrodku szkoleniowym bezpośrednio podczas szkolenia w związku z tym kursant nie musi już uiszczać opłaty za egzamin teoretyczny oraz praktyczny.

W naszym ośrodku istnieje możliwość uzyskania uprawnień do 25 kg masy startowej drona. Kursant powinien posiadać własnego drona o masie powyżej 5kg. Obowiązują również stare przepisy dotyczące egzaminowania oraz wymagane są badania lekarskie jak również pozostaje wymóg pełnoletności.

Dodaj komentarz